ทึ่ง ชาวท่าปลา เปิดตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร ไอเดียสุดเก๋ สร้างหุ่นปลาขนาดใหญ่ยักษ์ ที่มีอยู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ด้วยเกล็ดปลาที่สะสมมานานกว่า 30 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดตลาดกลางสินค้าทางการเกษตรและโอท๊อปอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทางจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับอำเภอท่าปลาและสหกรณ์การเกษตรนิคมลำน้ำน่าน ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท ในการก่อสร้างตลาดดังกล่าวขึ้น ที่หมู่ 1 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา ติดกับถนนสายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร พืชผักพื้นบ้านตามฤดูกาล และ สินค้าโอท๊อป ของฝากของที่ระลึกของอำเภอท่าปลา และจังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับตลาดดังกล่าว เป็นเส้นทางผ่านไปยังเขื่อนสิริกิติ์ และ ด่านการค้าชายแดนไทย-ลาว ช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เชื่อว่าจะเป็นจุดศูนย์กลางในการจำหน่านสินค้าให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอท่าปลา ซึ่งส่วนใหญ่คือประชาชนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้ตลาดดังกล่าว ชาวท่าปลาได้ร่วมแรงร่วมใจ ใช้วัสดุที่มีอยู่ท้องถิ่น เช่น กะลามะพร้าว กาบหมาก ขวดน้ำพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม ดอกตอง กง เป็นต้นมาประดิษฐ์ หรือสร้างหุ่นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นปลาที่มีอยู่อ่างเก็บ น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งโชว์ที่ตลาดแห่งนี้ เพื่อดึงดูดความสนใจ ประชาสัมพันธ์สินค้า และให้ เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงชนิดปลาน้ำจืดที่มีอยู่ใน ท้องถิ่น เช่นปลาตะโกก ปลาตอง ลาย ปลาตะเพียนทอง ปลาชะโด ปลามังกร ทั้งนี้ปลาบางชนิดเริ่มจะสูญพันธุ์ เนื่องจากการถูกการระเบิดและช็อดด้วยไฟฟ้าของคนหาปลา
ผู้สื่อข่าวายงานว่า ที่สร้างความฮือฮา มากที่สุดคือ หุ่นจำลองปลากระโฮ้ ขนาดความยาว 3.50 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ซึ่งปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วไม่พบที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ โดยลุงบุญแฉ่ง ธนะปัทม์ อายุ 80 ปี นำเกล็ดปลาสะเอิ้น หรือปลายี่สกไทย ของจริง ที่สะสมไว้ตั้งแต่ปี 2525 หรือ 33 ปี มาบรรจงติด ซึ่งใช้เกล็ดปลากว่า 40 ตัวๆประมาณ 20 กิโลกรัม เกล็ดปลาบางชิ้นขนาดใหญ่กว่า 3 นิ้ว
ลุงบุญแฉ่ง กล่าวว่า ตนเป็นชาวท่าปลาโดยกำเนิด และครอบครัวอพยพจากการ สร้างเขื่อนสิริกิติ์ มาอยู่ในที่ราชการจัดสรรให้ และยึดอาชีพหาปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อน สิริกิติ์มาตลอด ทำให้รู้ว่าปลาประเภทไหนบ้างที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น ปลาสะเอิ้น แต่ละปีชาวประมงจะจับได้เพียง 1-2 ตัวที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ตนจึงเก็บสะสมเกล็ด มากว่า 30 ปี หวังว่าจะใช้เป็นสิ่งบอกเล่าความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำขนาดใหญ่เขื่อนสิริกิติ์ให้กับลูกหลาน จึงตัดสินใจนำออกมาใช้เป็นเกล็ดหุ่นปลาจำลองในครั้งนี้ และอยากวิงวอนชาวประมงรุ่นใหม่ จับและหาปลาตามฤดูกาลที่กำหนด และอย่าใช้เครื่องมือที่รุนแรงในการจับปลาเพราะจะทำให้ปลาสูญพันธุ์