ผู้บริหารเนชั่น เข้ายื่นหนังสือ กรรมาธิการปฏิรูปสื่อและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบ มติ กสท. กรณีบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ ถือหุ้นข้ามสื่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้บริหารเนชั่น นำโดย บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น คุณเทพชัย หย่อง ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น /คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป คุณดวงกมล โชตะนา พร้อมด้วยประธานสหภาพฯพนักงานเนชั่น และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย ยื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มานิจสุขสมจิตร และประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี สารสนเทศ จุมพล รอดคำดี เพื่อขอให้เร่งพิจารณาตรวจสอบมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เมื่อวันที่ 30 มี.ค 2558 กรณีบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ หรือ SLC ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทสปริงส์นิวส์ เทเลวิชั่น เข้าซื้อหุ้น NMG หรือบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย ซึ่งเป็นเจ้าของทีวีดิจิทัลช่องข่าวเนชั่นทีวี 12.21% ซึ่งขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิทัล และขัดต่อหลักการปฏิรูปสื่อ ที่อาจนำไปสู่การเปิดช่องให้มีบรรทัดฐานใหม่ในการครอบงำสื่อได้อย่างเสรี จึงขอให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเร่งพิจารณาพิจารณาบทบัญญัติเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก
รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มานิจ สุขสมจิตร บอกว่าในร่างรัฐธรรมนูญ มีการบัญญัติ เรื่อง การถือหุ้นไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วย ที่ไม่ให้มีการครองสิทธิข้ามสื่อ เพื่อสิทธิเสรีภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยยินดีที่จะรับเรื่องนี้พิจารณาและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขณะที่สมาชิก สปช. ด้านการเมืองประสาร มฤคพิทักษ์ บอก จะร่วมเป็นกำลังใจให้เนชั่น ในการคัดค้านการครอบงำสื่อ เพื่อรักษาพื้นที่สื่อที่เป็นอิสระจากกลุ่มทุน