วัดนาคกลางวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีถาวรวัตถุที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด หลวงพ่อพระพุทธประสิทธิ์ เป็นประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทอง ปางสมาธิ หน้าตัก 71 นิ้ว สูง 108 นิ้ว

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร


หลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ เป็นพระพุทธรูปปางฉันสมอ หรือปางถือสมอ นั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารววิชัย ห่มจีวรคล้ายทางจีนและทิเบต พระเกศเป็นแบบบัวตูม พระหัตถ์ซ้ายทรงผลสมอ (ผลสมอเป็นผลไม้ที่ทรงพระบรมพุทธานุญาติให้พระภิกษุฉันได้ตลอด เพราะเป็นเภสัชขนานเอก) หล่อด้วยโลหะ หน้าตัก 29 นิ้ว สูง 47 นิ้ว นัยว่าลอยน้ำมาจากทิศเหนือ ถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดนาคกลางวรวิหาร หลายร้อยปีแล้ว

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร


ศาลาสุธรรมภาวนา (ศาลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ประดิษฐานพระพุทธนิมิตฯ (หลวงพ่อทอง) และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอิริยาบถต่างๆ จำนวน 9 พระองค์ครึ่ง พร้อมทั้งทหารเสือคู่พระทัย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพคืนสู่แผ่นดินไทย สำหรับพระอุโบสถ ทางวัดเปิดให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้เข้าสักการบูชาได้ในเวลา 07.30 น. ถึงเวลา 08.45 น. และในเวลา 18.00 น จนถึงเวลา 19.00 น. อุบาสก-อุบาสิการ่วมสวดมนต์เจริญภาวนา ประพฤตืปฏิบัติธรรมทุกวัน และที่ศาลาสุธรรมภาวนา เข้าสักการะบูชาได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. และทุกวันอาทิตย์ ในเวลา 15.39 น. มีการสวดมนต์เจริญภาวนา อิติปิโส 108 ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร

ภาพโดย : ประเสริฐ เทพศรี