คลัง เพิ่มวงเงินความเสียหายที่จะได้รับเบื้องต้นผู้ประสบภัยจาก 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 30,000 บาท การปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองดังกล่าวจะส่งผลภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 609 ล้านบาท โดยจะเป็นภาระงบประมาณของภาคเอกชนจำนวน 595 ล้านบาท และภาระของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จำนวน 14 ล้านบาท โดยผู้เอาประกันไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline