แบงก์ชาติ เผยหนี้ครัวเรือนไตรมาส 3 ปี 2557 พุ่งแตะ 10.2 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 7.72% ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนที่โต 8.17%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้รายงานตัวเลขเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 ที่ผ่านมา โดยมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 10.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมอยู่ที่ 9.48 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.58 แสนล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 7.72% ถือเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ที่ขณะนั้นมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 8.17%
กลุ่มที่มีอัตราการให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากสุด ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น โดยในไตรมาส 3 ปี 2557 กลุ่มนี้มียอดคงค้างการให้กู้ยืมอยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดคงค้างที่ 7.63พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.41 พันล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 44.7%
รองลงมาได้แก่ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์(บล.) ซึ่งไตรมาส 3 ปี 2557 มียอดคงค้างการให้กู้ยืมอยู่ที่ 6.47 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 4.86 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 33.2%
ถัดมาได้แก่ กลุ่มบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต มียอดคงค้างการให้กู้ยืมอยู่ที่ 8.69 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 13.5% และสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมียอดคงค้างการให้กู้ยืมอยู่ที่ 1.55 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 1.3 แสนล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 9.12%

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด