ในรอบปีนี้มีอุบัติเหตุทางเครื่องบินหลายครั้ง โดยเฉพาะการสูญหายของเที่ยวบิน MH 370 ของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ ล่าสุดคือเที่ยวบิน QZ8501 ของสายการบินแอร์เอเชีย อินโดนีเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศนี้อยู่ในกลุ่มอาเซียน และอาเซียนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวหรือเออีซีปลายปี 2558

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline