สงขลา - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ ( 25 ธ.ค.57 ) เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกองเอกวิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะจากส่วนกลางและกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 1,400 ครัวเรือน  โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงพระราชทานถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สภาพปัญหาและความเสียหายจากฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 17 -25 ธันวาคม 2557 ทำให้พื้นที่ อ.สะบ้ายย้อย จ.สงขลา เกิดน้ำจากต้นน้ำอ.เทพา และลำน้ำสาขาไหลหลาก จนน้ำล้นตลิ่ง ไหลท่วมบ้านเรือนราษฎร ถนน และพื้นที่ทำการเกษตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 41 หมู่บ้านและ 1 ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 6 ของประชากรทั้งหมด ถนนถูกน้ำท่วม 75 สาย ไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราว 21 สาย ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในคลองเทพา เริ่มลดลงแต่ยังท่วมถนนบางสายที่รถยังวิ่งผ่านไม่ได้ คือ สายบ้านมุยง-ทำเนียบ ม.1 - ม.6 ต.สะบ้าย้อย ส่วนสายอื่น ๆ รถวิ่งผ่านได้แล้วและแนวโน้มว่าฝนจะน้อยลง น้ำก็จะลดลงตามไปด้วย