กรรมาธิการยกร่างฯ มีข้อสรุปให้วุฒิสภามีจำนวนไม่เกิน 200 คน โดยมีที่มา 5 ช่องทาง คือ จากอดีตผู้นำในอำนาจอธิปไตย / อดีตข้าราชการระดับสูง / ประธานองค์กรวิชาชีพ / ภาคประชาชน และสุดท้ายใช้การเลือกตั้งทางอ้อม ผ่านการเลือกสรรจากสภาวิชาชีพที่ให้ผ่านมติรับรองจากประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยให้ ส.ว.ยังคงอำนาจสามารถเสนอกฏหมาย ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนพิจารณาในเรื่องขององค์กรอิสระ คาดจะได้ข้อสรุปในวันพรุ่งนี้ เพื่อจะส่งต่อไปยังอนุกรรมาธิการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดำเนินการต่อ