มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจพบคนไทยใช้จ่ายช่วงปีใหม่กว่า 117,000 ล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจเมื่อปี 2550

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่พบว่า คนไทยวางแผนใช้จ่ายเงิน เฉลี่ยคนละ 12,381 บาท โดยใช้จากเงินเดือน เงินออม และโบนัสตามลำดับ แบ่งเป็นใช้สังสรรค์ 8,600 ล้านบาท ทำบุญ 9,300 ล้านบาท อุปโภคบริโภค 13,245 ล้านบาทสินค้าฟุ่มเฟือย 750 ล้านบาท ใช้ท่องเที่ยวในประเทศ 53,281ล้านบาท ท่องเที่ยวต่างประเทศ 30,698 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 117,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1
ด้านผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย บอกว่า ปีนี้เป็นปีที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดนับจากปี 2550 ที่เคยมีการสำรวจมา โดยปี 2550 มียอดใช้จ่ายอยู่ที่ 69,493 ล้านบาท ดังนั้นปีใหม่นี้จึงเป็นปีใหม่ที่ค่อนข้างคึกคัก
สำหรับสิ่งที่เป็นห่วงในปี 2558 คือ ปัญหาคอร์รัปชั่น ตามด้วยเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ส่วนคำอวยพรที่อยากอวยพรให้ประเทศคือ ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น