น้ำป่า จากเทือกเขาบรรทัด ไหลบ่าท่วมพื้นที่ลุ่ม 3 อำเภอ ของ จ.พัทลุง ระลอกใหม่ หนักสุดในพื้นที่ ต.ปรางหมู่ อ.เมือง น้ำสูงถึง 1.50 เมตร

น้ำท่วมในพี้นที่ จ.พัทลุง ยังไม่คลี่คลาย แม้ฝนจะหยุดตกแล้ว แต่มีมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร์ในที่ลุ่ม ของ ต.ปรางหมู่ ต.ชัยบุรี ต.พญาขัน ต.นาโหนด อ.เมือง ต.มะกอกเหนือ ต.ควนขนุน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน และ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ ระดับน้ำสูงสุดที่หมู่ 5 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง อยู่ที่ 1 เมตร - 1.50 เมตร ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรนาข้าว สวนไม้ผล สวนยางพารา ถูกน้ำท่วม 10,000 ไร่
ส่วนน้ำที่ท่วมถนนสายเพชรเกษม ช่วงพัทลุง - ตรัง บริเวณบ้านคลองหมวย ต.ลำสินธ์ อ.ศรีนครินทร์ และถนนเอเชีย ช่วงพัทลุง - นครศรีธรรมราช บริเวณสี่แยกโพธิ์ทอง อ.ควนขนุน น้ำลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสภาพน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ชุมพล ต.ลำสินธ์ อ.ศรีนครินทร์ เพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป