อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่ เรียนผ่านคลื่นวิทยุ หวังพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ รองรับเออีซี และนักท่องเที่ยว

มล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เปิดโครงการภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่ หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษทางวิทยุ เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานขับรถแท็กซี่

โดยพิจารณาจากหน้าที่การทำงาน พนักงานขับรถแท็กซี่อาจจะไม่เอื้ออำนวยในการฝึกอบตามชั้นเรียนมากนัก จึงได้ดำเนินการนำบทสนทนาภาษาอังกฤษมาออกอากาศทางสถานีวิทยุสวพ.91 MHz ในช่วงเวลา 05:25 น., 17:25 น. และ 22: 25 น. ทุกวัน เป็นระยะเวลาช่วงละ 5 นาที่

ซึ่งบทสนทาได้เน้นให้เกี่ยวข้องกับการทำงาน การบริการของพนักงานขับรถแท็กซี่ จะเข้าใจง่ายนำไปฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้ และที่ได้เลือกออกทางสถานีวิทยุ สวพ. 91 MHz ก็เพราะว่าเป็นคลื่นวิทยุที่พนักงานขับรถแท็กซี่นิยมรับฟังข่าวสาร เส้นทางการจราจรเป็นประจำ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บอกว่า อยากเชิญชวนให้พนักงานขับรถแท็กซี่รับฟังรายการในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะภาษา เพราะหากสื่อสารภาษาได้ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวต่างชาติ หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถรับฟังรายการ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน