ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง ถนนท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง หลังสำนักงานเปิดทำการในเวลาประมาณ 08.30 น.พบว่าหนาแน่นไปด้วยประชาชนกว่า 500 คน ที่เดินทางมารับบัตรคิวเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ตนเองไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลาน หลังทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังกล่าวได้ แต่ในที่นี้ได้มีผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไปเดินทางด้วยจำนวนมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง จึงทำให้บรรยากาศเป็นด้วยความวุ่นวาย เพราะสถานที่คับแคบและเจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับให้บริการประชาชน ทำให้คนจำนวนมากล้นออกมานอกอาคารต้องออกมานั่งกรอกหรือเขียนข้อมูลตามท้ายรถ กระโปรงรถ หรือนั่งกรอกข้อมูลบนพื้นเสาธง และอีกส่วนหนึ่งรับบัตรคิวแล้วเดินทางกลับเพื่อกลับมาใหม่ แต่อีกจำนวนมากผิดหวังตัดสินในเดินทางกลับ โดยไม่แจ้งเอาประกันตน เพราะไม่สามารถรอคิวได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline