ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของ นายอับดุลละ กะกา อายุ 56 ปี เลขที่ 32 ถนนวังตอ ตำบลทับเที่ยง ในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งได้มีการเก็บสะสมภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยมีภาพตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันเกือบทุกอิริยาบถเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าตัวได้เดินทางไปหาซื้อมาจากหลายจังหวัดเพื่อเก็บสะสม โดยเป็นความรักความชอบส่วนตัว แม้จะไม่เคยได้ใกล้ชิดกับพระองค์ และเป็นความศรัทธาที่มีมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่น ซึ่งแม้บางภาพจะได้ถูกขโมยไป แต่ นายอับดุลละ ก็พยายามเสาะหามาใหม่ จนประเมินค่าเป็นตัวเลขไม่ได้