ขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติ กำลังถูกรุกหนักจากภาครัฐ เมื่อนำกฎหมายฟอกเงิน มาใช้ยึดทรัพย์ของเครือข่ายที่อุบลราชธานีร่วม 90 ล้านบาท เพื่อขุดรากถอนโคนขบวนการค้าไม้เถื่อนให้หมดสิ้น ติดตามได้ใน Nation X Files ตอนยึดทรัพย์ขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติ