พระพุทธรูปปางสมาธิที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา ที่แกะสลักจากหินอ่อนขาวถูกอัญเชิญ มาประดิษฐานหน้าห้างแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เพื่อให้ชาวไทยและต่างชาติ ได้มาศักดิ์การะบูชาและร่วมสรงน้ำขอพร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์