svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รายการย้อนหลัง

เนชั่นทันข่าวเช้า ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

21 พฤษภาคม 2565

เนชั่นทันข่าวเช้า ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดำเนินรายการโดย ปิง กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ และ พลอย ปิยวรรณ ประเมษฐะวนิช

รายการคุยข่าว ที่มีการนำเสนอทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดำเนินรายการโดย ปิง กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ และ พลอย ปิยวรรณ ประเมษฐะวนิช