svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

จับจ้องมองจีน EP.13 (2/2) พูดคุยกับคนไทย นักรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าจีน

18 กรกฎาคม 2565

คนไทยในจีนพาไปรู้จักคุณ “วุฒินันท์ ติยวรนันท์” วิศวกรไทยที่ผันตัวเป็นผู้ฝึกอบรมในฝ่ายบุคคลองค์กรในไทย ด้วยความชื่นชอบทางเทคโนโลยีทำให้เขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ของรถพลังงานไฟฟ้าในจีนด้วย ติดตามกับคุณ มณีนาถ อ่อนพรรณา

คนไทยในจีนพาไปรู้จักคุณ “วุฒินันท์ ติยวรนันท์” วิศวกรไทยที่ผันตัวเป็นผู้ฝึกอบรมในฝ่ายบุคคลองค์กรในไทย ( HR recruiting & business partner) แต่ในขณะที่เดินทางมาส่งครอบครัวชาวจีนในช่วงเดียวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทั่วโลก หลายประเทศปิดน่านฟ้า คุณติ่งต้องปรับแผนการทำงานทางไกลจากจีนมาไทย และด้วยความชื่นชอบทางเทคโนโลยีทำให้เขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ของรถพลังงานไฟฟ้าในจีนด้วย ติดตามกับคุณ มณีนาถ อ่อนพรรณา

ร่วมผลิตรายการโดย เนชั่นทีวี x CMG