svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รายการย้อนหลัง

เนชั่นทันข่าวเที่ยง | 16 ก.ค.65 | FULL | NationTV22

16 กรกฎาคม 2565

เนชั่นทันข่าวเที่ยง ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ดำเนินรายการโดย ปิง กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ และ เฟรม สลิตา พรรณลึก

รายการคุยข่าว ที่มีการนำเสนอทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวในประเด็นร้อน แบบเจาะลึก ดำเนินรายการโดย  ปิง กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ และ เฟรม สลิตา พรรณลึก