svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รายการย้อนหลัง

ข่าวข้นคนข่าว | 1 ก.ค..65 | FULL | NationTV22

01 กรกฎาคม 2565

รายการข่าวข้นคนข่าว ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2565 ดำเนินรายการโดย วราวิทย์ ฉิมมณี และ นลิน สิงหพุทธางกรู ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 20.30 - 22.30 น.

รายการคุยข่าว ที่มีการนำเสนอทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีการวิเคราะห์แบบเจาะลึก ดำเนินรายการโดย วราวิทย์ ฉิมมณี และ นลิน สิงหพุทธางกรู