svasdssvasds
เนชั่นทีวี

บันเทิง

เผยโฉมเจ้าของเพจ "ผูกปิ่นโตข้าว"

01 กรกฎาคม 2557
4.4 k

จากการเห็นความเดือดร้อนทุกข์ยากของกระดูกสันหลังของชาติ กลายมาเป็นความช่วยเหลือที่ออกมาจากใจ เพจ "ผูกปิ่นโตข้าว" จึงเกิดขึ้นมาเพื่อยังประโยชน์ให้แก่คนทำ และคนกินข้าว (เนชั่นมิตรไนท์ วันอังคารที่ 1 ก.ค.57 ช่วงที่ 3)