ลำดีที่ร้านรื่นรมย์

อยู่เมืองเหนือ มีร้านอาหารหลากหลาย แต่ที่ร้านรื่นรมย์ มีดีที่ข้าวซอยฝีมือแม่ และขนมเค๊กฝีมือลูก ที่สำคัญอยู่ที่คลองหลังบ้าน ธรรมชาติที่ ไม่ต้องปรุงแต่ เป็นอย่างไร ตามผมไปชิมครับ