สภาถกวันสุดท้าย 3 พ.ร.ก.กู้เงิน ลงมติช่วงบ่ายติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ และ พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันนี้วันสุดท้ายแล้ว ซึ่งจะมีการลงมติด้วย