ตลาดสด คึกคัก ยอดขายพุ่ง-คนแห่กักตุนไปดูบรรยากาศห้างสรรพสินค้าที่เปิดวันแรกตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่โซนซุปเปอร์มาเก็ต โซนอาหารต่างๆ ยังเปิดให้บริการ รวมไปถึงตลาดสดด้วย วันนี้ทีมล่าข่าวเนชั่นลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศกัน
ประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนาหลังมีประกาศให้สถานที่ต่างๆ ที่มีคนรวมอยู่กันเป็นจำนวนมากปิดสถานที่ เป็นเวลา 22 วัน ทำให้ลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องกลับไปยังภูมิลำเนาของตัวเอง