ทีมล่าข่าวเนชั่นทีวี ได้ติดตามการรวมตัวของภาคเอกชน นำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ที่เปิดรับบริจาคเพื่อมอบสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพี่น้องชาวจีน ที่กำลังประสบกับวิกฤติไวรัสโคโรนา โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดได้ตื่นตัวในการส่งกำลังใจให้ชาวจีน เพราะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านคน โดยทุกคนต่างเข้าใจในสถานการณ์ที่จีนกำลังเผชิญอยู่

ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้เตรียมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง ด้วยการวางมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวและบุคคลากร ด้วยการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันตัวเอง โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัน และหมั่นล้างมือ โดยได้ขอความร่วมมือจากธุรกิจบริการท่องเที่ยว ให้จัดหาเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยไว้บริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในการดูแลป้องกันตามมาตรฐานสาธารณสุข