ต่อเนื่องจากรายงานพิเศษจากรัฐฮาวายของทีมข่าวเนชั่นทีวีเมื่อวานนี้(28-12-62) นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก หรือ US INDOPACOM (ยู เอส อิน โด เพฟ คอม) ที่ดูแลงานด้านความมั่นคง 


โดยเฉพาะงานการทหารแล้ว กองบัญชาการแห่งนี้ยังมีส่วนงานอื่นที่รับผิดชอบในเรื่องยาเสพติดเป็นการเฉพาะด้วย และมีข้อมูลของสารตั้งต้นอีกชนิดหนึ่งที่มาจากจีน มีความร้ายแรงมากกว่าเฮโรอีน สารที่ว่าคืออะไร ติดตามจากรายงานพิเศษของ คุณอัญชลี อริยกิจเจริญ


สามารถร้องทุกข์และติดตามปัญหาต่างๆ ที่เป็นภัยสังคมได้ที่ ช่วง #ล่าความจริง กับ อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30 น. (ในข่าวเก็บตกภาคเที่ยง) ทางช่อง NationTV 22