คุณผู้ชมคงเคยได้ยินชื่อของ กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา หรือ US PACOM (ยูเอส เพ คอม) ซึ่งต่อมาได้ขยายการปฏิบัติการทางทหารเข้าไปในมหาสมุทรอินเดีย เน้นมิติความมั่นคงที่หลากหลาย แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก หรือ US INDOPACOM (ยู เอส อิน โด เพคอม)


เหตุผลที่สหรัฐสนใจภูมิภาคนี้เป็นพิเศษคืออะไร และสหรัฐยังมองจีนเป็นภัยคุกคามทางความมั่นคงอยู่หรือไม่ แม้ว่าในทางการค้าจะเริ่มเจรจากันได้แล้ว ติดตามจากรายงานพิเศษของ คุณอัญชลี อริยกิจเจริญ ผู้สื่อข่าวสายทหาร ที่มีโอกาสไปดูงาน ณ ที่ตั้งของกองบัญชาการใหญ่ ในรัฐฮาวาย


สามารถร้องทุกข์และติดตามปัญหาต่างๆ ที่เป็นภัยสังคมได้ที่ ช่วง #ล่าความจริง กับ อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30 น. (ในข่าวเก็บตกภาคเที่ยง) ทางช่อง NationTV 22