คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ชี้ว่า "คันเบ็ด ธงไม้ไผ่ สวิงซ้อนปลา" ไม่ใช่อุปกรณ์จำเป็นในการเที่ยวป่า แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าจําเลย นัดหมายกันไปล่าสัตว์ โดยจุดตั้งแคมป์ริมห้วยประชิ เป็นแหล่งน้ำ ที่พบเจอได้ทั้งสัตว์น้ำ และสัตว์บก ไม่ต้องเข้าไปล่า ในป่าลึก