การครอบครองที่ดินของผู้มีอิทธิพล/ นักธุรกิจ / หรือแม้กระทั่งนักการเมือง สร้างความเคลือบแคลงแก่ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะที่ภบท.5 จึงชวนให้ต้องค้นหาว่า ที่ ภบท.5 ของนักการเมือง คือที่ดินอะไรกันแน่ภบท.5 เป็นเอกสารสิทธิหรือไม่ ติดตามจากทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับ

เล่ห์เหลี่ยมของผู้ครอบครองที่ทำกินพยายามใช้เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่มาแอบอ้างเป็นเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินทั้งที่กรมการปกครอง มีหนังสือเวียนตั้งแต่ปี 2551 ว่าที่ป่าสงวนแห่งชาติที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของรัฐ ไม่สามารถแจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้และนำมาอ้างรับรองสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินไม่ได้ด้วย ปมพิพาทที่ดินไม่ใช่รัฐเป็นฝ่ายถูกเสมอไปเมื่อเราพบว่าอุทยานแห่งชาติทับลาน ต้องคืนที่ดินให้กับชาวบ้าน 

     คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจัดหาที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างปี 2558-2562กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 253 พื้นที่ 61 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 1.21 ล้านไร่ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้พื้นที่ทับซ้อนอุทยานทับลานคืนเป็นที่ ส.ป.ก. 

     หน่วยงานภาครัฐมีข้ออ้างมากมายสำหรับการตรวจสอบที่ดินนักการเมือง แต่ทำสองมาตรฐานกับชาวบ้านที่ถูกฟ้องถูกจำคุกและขับไล่ที่อย่างรวดเร็ว เราหวังว่ากรณี ภบท.5นักการเมือง จะเป็นบรรทัดฐานการตรวจสอบการครอบครองที่ดินโดยมิชอบทั้งประเทศเอาที่ดินกลับมาเป็นของรัฐและเกษตรกรผู้ยากไร้

            และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงสืบสวนประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามเรา ให้ข้อมูลหรือร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในหลากหลายช่องทางน่ะครับแล้วกลับมาพบกับผมและทีมข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ