สวนสนุก "ลี่เป่าแลนด์" แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของไต้หวันที่มีการเปิดให้บริการแบบครบวงจร / ลี่เป่าแลนด์ ตั้งอยู่ในมณฑลไถจง มีเนื้อที่ประมาณ 156 ไร่ / ไม่เพียงร้านค้า ร้านอาหาร และสวนสนุก ที่แห่งนี้ยังมีโรงแรมที่พัก และมีชิงช้าที่สูงที่สุดในไต้หวัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเอเซีย ซึ่งมีทั้งความบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเต็มรูปแบบทั้งเครื่องเล่นสวนสนุก 23 รายการ / พื้นที่สำหรับการแสดงสด 6 เวที / ร้านขายของที่ระลึก 10 ร้าน / ร้านอาหารจำนวน 20 ร้าน รวมถึงมีโซนซุ้มอาหารอีก 8 โซนที่รองรับชาวมุสลิม หรืออาหารแบบฮาลาล

รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน เปิดเผยกับเนชั่นทีวีว่า หลายปีมานี้ทางการไต้หวันเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากทั่วโลกที่มีกำลังซื้อเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก / ไต้หวันจึงอยากเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของชาวมุสลิม โดยเฉพาะประเทศไทยที่จะเป็นทางเลือกในการเดินทางมาท่องเที่ยว มารับประทานอาหารและมาพักผ่อน จึงพยายามปรับปรุงทั้งสถานที่และร้านอาหาร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

ต่างจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ยังไม่รองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มชาวมุสลิมมากนัก  เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ทั้งการอาหารการกิน ทั้งที่พัก ทั้งการท่องเที่ยวทางบกและทางทะเล แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับชาวมุสลิมที่มีจำนวนประชากรทั่วโลกกว่า 1,800 ล้านคน คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของประชาชนโลก โดยเฉพาะมุสลิมจากประเทศทางตะวันออกกลางที่เป็นประเทศที่มีกำลังซื้อ 
เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ยังมองว่า ประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้ เพราะยังไม่ให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากนัก สังเกตได้จากแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารท่ี่ยังไม่มีการรับรองฮาลาลและไม่มีจุดที่สามารถละหมาดได้ / ประเทศไทยยังขายของเดิมๆ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเดิมๆ ทั้งที่ในปัจจุบันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่สามารถพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศได้

เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ยังเสนอให้รัฐบาลไทยพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องเริ่มจากการเปิดใจ สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของชาวมุสลิมที่มีกำลังซื้อว่าพร้อมที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย และให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับรัฐบาล 

ณรงค์กร สุบงกช ถ่ายภาพ ชลธิชา รอดกันภัย รายงานจากเกาะไต้หวัน

------------------------------

สามารถร้องทุกข์และติดตามปัญหาต่างๆ ที่เป็นภัยสังคมได้ที่ ช่วง #ล่าความจริง กับ อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ และ ทีมเฉพาะกิจ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30 น. (ในข่าวเก็บตกภาคเที่ยง) ทางช่อง NationTV 22