ไปที่เชียงใหม่ กรมการแพทย์ได้มอบเมล็ดพันธุ์กัญชาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการปลูกในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน คาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะเก็บดอกแห้งให้องค์การเภสัชสกัดเป็นสารกัญชา 1 ล้านโดส ไปติดตามกับคุณนิศานาถ กังวาลวงศ์ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ศูนย์ข่าวภาคเหนือ