"เปิ้ล นาคร" หมอสั่งห้ามเล่น "เจ็ทสกี" หลังหูดับหายดี
    หายดีแล้วสำหรับ "เปิ้ล นาคร" หลังเกิดอาการหูดับและเสี่ยงไม่ได้ยิน ซึ่งเปิ้ลเล่าว่าเป็นเรื่องที่กังวลมาก เพราะกระทบต่อการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้หายดีก็ดีใจมาก ซึ่งจะทำตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเว้นเรื่องเล่นเจ็ตสกี 

"นิหน่า" ใจชื้นเชื้อมะเร็ง "แบงค์" ตายแล้ว 
    "นิหน่า สุฐิตา" อัปเดตอาการสามี "แบงค์ พชร"  หลังตรวจพบเชื้อมะเร็งว่าตอนนี้รู้สึกใจชื้นขึ้น เนื่องจากว่าเชื้อตายไปแล้ว แต่ยังต้องติดตามผลตรวจร่างกายตลอด  รู้สึกดีเหมือนได้สามีใหม่เนื่องจาการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยเป็นห่วง 

ลอยกระทงกรุงเทพฯ "ลอยกระทง ชมจันทร์ สะพานพระราม 8"
    กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามที่ได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน