หากมองในภาพรวมแล้วประเทศไทยมีความต้องการใช้ถ่านหิน ประมาณ 40 ล้านตันแต่กำลังการผลิตภายในประเทศมีเพียง 16 ล้านตันเท่านั้น ที่เหลือต้องนำเข้านั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้ประเทศไทยยังคงต้องมีเหมืองถ่านหินเพิ่มแต่ก็ต้องแลกมากับ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่          หากพิจารณาดูจากสภาพภูมิประเทศแล้วบริเวณพื้นที่เป้าหมายโครงการ เหมืองถ่านหิน อมก๋อย อาจติดปัญหาว่าต้องทำเหมืองทับไปบนพื้นที่ต้นน้ำชั้น 1A ซึ่งก็จะยิ่งสร้างผลกระทบ อย่างมากและเป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง เรื่องนี้หน่วยราชการต่างๆ ที่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตจะว่าอย่างไร          ปัจจุบันโครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านครั้งที่ 1ตามพระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่ แต่ก็ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากชาวบ้านประท้วงอย่างหนักพร้อมกับเรียกร้องให้ยกเลิกรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม  เนื่องจากไม่มีความโปร่งใส   แต่ก็ดูเหมือนว่าทางบริษัทเจ้าของโครงการจะไม่ถอยโครงการนี้ง่ายๆ จึงคงต้องจับตาดูต่อไปว่า เหมืองถ่านหินอมก๋อย จะสามารถเกิดขึ้นได้สำเร็จท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้หรือไม่