ป.ป.ช.จึงยื่นเรื่องต่อ สนช.กระทั่งมีมติให้ถอดถอนเขาออกจากตำแหน่ง พร้อมสั่งห้ามเล่นการเมือง 5 ปี