จากการตายของเสือโคร่งจำนวนมากทำให้เกิดคำถามตามมาน่ะครับว่า เสือโคร่งของกลางที่เหลืออยู่อีก 61 ตัวทางกรมอุทยานฯ จะมีวิธีการป้องกันอย่างไร และซากเสือ หรืออวัยวะต่าง ๆ ของเสือจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อครับ

   เสือที่เหลืออยู่ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและตายน่ะครับ  และถ้าพบมีการติดเชื้อก็อาจจะะต้องพิจารณาทำลายทิ้ง ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้กำหนดมาตรการดูแลสุขภาพเสือโคร่งเพื่อลดอาการป่วย ตาย โดยคัดกรองอาการเสือโคร่งออกเป็น 3 กลุ่มรายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับ

    การสูญตายของเสือโคร่ง86 ตัว ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ และการที่จะดูแลเสือโคร่งที่เหลืออยู่ก็ถือว่ายังเป็นความท้าทายเพราะเสือโคร่งของกลางชุดนี้ มีสุขภาพที่อ่อนแอ จากการที่เสือผสมพันธุ์เลือดชิด  แต่มากไปกว่าสวัสดิภาพของเสือ คือการลักลอบค้าสัตว์ป่าซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันอย่างจริงจัง

     และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงสืบสวนประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามเรา ให้ข้อมูลหรือร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในหลากหลายช่องทางน่ะครับแล้วกลับมาพบกับผมและทีมข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ