หนึ่งในหลายๆ สาเหตุที่ทำให้ชาวเกาะเต่า ไม่มีน้ำธรรมชาติเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภค ก็คือปัญหาเรื่องที่ดิน เพราะกรมธนารักษ์ อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของพื้นที่บนเกาะทั้งหมด และได้เปิดให้เช่าที่ดินใกล้กับป่าต้นน้ำที่ถูกกันเอาไว้ ทำให้มีสิ่งปลูกสร้างหลายจุด เกิดปัญหาน้ำจืดที่มาจากธรรมชาติไม่ไหลผ่านมาตามธรรมชาติ จากการก่อสร้างต่างๆที่ปิดกั้นทางน้ำ


น้ำเป็น 1 ในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต และมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เมื่อน้ำแพง ไม่ต่างอะไรกับทองคำ นอกจากจะทำให้ชาวบ้านทั่วๆ ไปเดือดร้อนแล้ว สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และสุดท้ายก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องผลักภาระไปให้ผู้บริโภค ส่งผลให้การท่องเที่ยวเกาะเต่ามีราคาแพง กระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวในภาพรวม ทั้งๆ ที่การท่องเที่ยวคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกาะเล็กๆ แห่งนี้


สามารถร้องทุกข์และติดตามปัญหาต่างๆ ที่เป็นภัยสังคมได้ที่ ช่วง #ล่าความจริง กับ อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ ทุกวันเสาร์ ในข่าวเก็บตกภาคเที่ยง ทางช่อง NationTV 22