ในงานนี้มีการจัดเสวนาและการปาฐากถาพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในงานนี้มีการจัดเสวนาและการปาฐากถาพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข