การร้องเรียนความผิดปกติเกี่ยวกับโครงการเตาเผาขยะกทม. ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคของ "พล.ต.อ.อัศวิน"แต่เมื่อปี 2556 นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ก็เคยยื่นหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบโครงการเตาเผาขยะหนองแขมขนาด 300 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นโครงการแรกที่กทม. ให้บ.ซีแอนด์จีดำเนินการแต่กทม.เพิ่งจะทำหนังสือชี้แจงกลับมา เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นการร้องเรียนที่ต้องรอเวลานานถึง 6 ปีเต็ม
การร้องเรียนความผิดปกติเกี่ยวกับโครงการเตาเผาขยะกทม. ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคของ "พล.ต.อ.อัศวิน"แต่เมื่อปี 2556 นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ก็เคยยื่นหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบโครงการเตาเผาขยะหนองแขมขนาด 300 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นโครงการแรกที่กทม. ให้บ.ซีแอนด์จีดำเนินการแต่กทม.เพิ่งจะทำหนังสือชี้แจงกลับมา เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นการร้องเรียนที่ต้องรอเวลานานถึง 6 ปีเต็ม