ขึ้นเหนือไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวภาคเหนือราคาพุ่งขึ้นกว่าเท่าตัว จนทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ