99ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์" โครงการที่หล่อหลอมใจชาวสงขลาออกมาแสดงพลังตามรอยปณิธาน "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"ซึ่งวันนี้สงขลาได้สร้างประวัติศาสตร์การรวมพลนักวิ่ง"วิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"ร่วม30,000คน เช่นเดียวกับคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ที่ทุกคนได้มาร่วมกันฟังบทเพลงรักเพื่อรำลึกถึงรัฐบุรุษคนสำคัญ