เบรค 4 : 07.33 07.44 น.คุยข่าว ป.ป.ช.ชี้มูลรองเลขาปกปิดทรัพย์สิน 260 ล้านคุยข่าว ป.ป.ช.ฟ้อง "นริศร" คดีเสียบบัตรแทนกันคุยข่าว "สุริยะ"หวังเจรจาอัคราจบก่อนขึ้นศาลเพลทปิดเบรค 4 - หอการค้าสมุทรปราการ เริ่ม 16 ก.ค.-16 ส.ค. 62