กว่าจะมาถึงวันนี้ วันที่เขื่อนไซยะบุรีสร้างเสร็จ ต้องผ่านการประท้วงคัดค้านจากคนกลุ่มลุ่มน้ำโขง ทั้งฝั่งไทย กัมพูชา และเวียดนาม แต่เขื่อนแห่งนี้ก็เกิดขึ้นจากการสนับสนุนเงินทุนของสถาบันการเงิน 6 แห่งในประเทศไทย
     บริษัทที่สร้างเขื่อน ก็เป็นบริษัทของคนไทย ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อน ก็ถูกส่งมาขายไทย ไม่แปลกที่เขื่อนไซยะบุรี จะได้ชื่อว่า "เขื่อนลาวสัญชาติไทย" และที่นี่นับเป็นเขื่อนแห่งแรกที่กั้นแม่น้ำโขงตอนล่าง

     คนที่สร้างเขื่อนไม่มีทางเลือกที่จะบอกว่าเขื่อนไม่ได้สร้างผลกระทบ และการสร้างเขื่อนออกแบบตามหลักวิศวกรรมด้วยวิธีพิเศษที่จะทำให้คล้ายคลึงธรรมชาติหรือส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด 
     เช่นเดียวกับชาวบ้านที่ไม่มีทางเลือกที่จะปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับพวกเขา  เช่นเดียวกัน มนุษย์ยังปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้ แต่เราไม่รู้ว่าธรรมชาติจะปรับตัวไปพร้อมกับเราได้หรือไม่
     และเหล่านี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าเพียงชั่วข้ามคืน วันพรุ่งนี้เขื่อนก็ยังต้องสร้างต่อไปอยู่ดี ชาวบ้านก็ต้องบอกเล่าถึงผลกระทบต่อไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่า และวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาในอดีต ก็จะเหลือเพียงความทรงจำ