นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้มีการอนุมัติให้รถแท็กซี่ปรับขึ้นค่าโดยสารในอัตรา 10% ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2562 นี้ เนื่องจากต้องให้กรมการขนส่งทางบกไปศึกษาแนวทางการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ก่อน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่จะสรุปผลออกมา
ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคม ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลขนส่งสาธารณะทั้งรถเมล์ รถบขส. รถไฟ เครื่องบิน รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ ผู้ประกอบการรถตู้ หรือแม้กระทั่งเรือโดยสาร ให้ทุกหน่วยงานเปิดรังฟังความคิดเห็นขงประชาชน หรือโซเชี่ยล พับลิก เฮียริ่ง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของบริการขนส่งสาธารณะเหล่านี้นำมาปรับปรุงบริการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยทุกหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบจะมีเพจของเว็บไซต์อยู่แล้ว ให้นำมาใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพื่อเปิดรับฟังความเห็นผ่านโซเชี่ยล และให้เปิดฮอตไลน์สายด่วนเพื่อรับหังความเห็นด้วยอย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ประชาชนกังวลการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ เพราะกระทรวงคมนาคมจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และให้เชื่อมั่นการทำงานของข้าราชการกระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจจะทำงานเพื่อประชาชน และตนได้สั่งการให้รัฐวิสาหกิจเหล่านี้รายงานผลเรื่องการร้องเรียนมาให้ตนรับทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพราะเสียงของประชาชนสำคัญเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง