09.30 09.45 น.คุยข่าว   เร่งหาตัวช่างกลเหิมปาบึ้ม ยิงดับ 1 ย่านบางนาคุยข่าว   TDRI หนุนตั๋วรถไฟฟ้าเที่ยวละ 30 บาท