ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เพียงแต่เป็นเมืองลองเสตย์ของชาวญี่ปุ่นผู้สูงอายุที่นิยมมาปักหลักแล้ว ขณะนี้ยังได้นำร่องจัดส่งแรงงานด้านบริบาลจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย