เบรค 6 : 07.49 08.00 น.ช่วง ชี้ชัดพิบัติภัย โดย อิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์1.อุทกภัยในจีนยังวิกฤติ เดือนร้อน 1.6 ล้านคน2.เร่งเก็บกักน้ำในอ่างฯลด เสี่ยงขาดน้ำใช้หน้าแล้ง3.11-14 ก.ค.62 ไทยฝนน้อย ยกเว้น ทางเหนือ-อีสาน
รายงานสด บวงสรวงเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดย รัชษนนท์ เนาว์สุวรรณ
ช่วง "มีเรื่องมาคุย กับ กฤษนะ ละไล" ตอน รถยนต์ในประเทศไทย จังหวัดไหนมีมากที่สุด