บ่อยครั้งที่คนในสังคมมักออกมาเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิต ผู้ต้องหาที่ฆ่าข่มขืน หรือข่มขืนแล้วฆ่า หรือหากไม่ได้ประหาร ก็ขอให้ได้รับโทษทัณฑ์อย่างสาสมที่สุด แต่บรรดานักกฎหมาย และนักอาชญาวิทยาต่างมองว่า การเพิ่มโทษกฎหมายข่มขืนเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่ทางออกของปัญหานี้ หากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และผู้กระทำผิดไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ติดตามกับทีมข่าวชั่วโมงสืบสวนครับ      การเพิ่มโทษกฎหมายข่มขืน แม้จะช่วยป้องปรามผู้กระทำผิด ให้เกิดความยับยั้งชั่งใจได้ระดับหนึ่ง แต่อาจไม่ใช่ทางออกที่จะทำให้ปัญหาข่มขืนลดลง หากผู้เสียหายไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้คดี และเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง รวมทั้งต้องช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางที่จะช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกระทำด้วยน่ะครับ