p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px}

ในปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน 800,000 คน แต่มีคนที่งานทำแค่เพียง 200,000 คน ร้านกาแฟยิ้มสู้ จึงเกิดขึ้นเพื่อฝึกทักษะและให้โอกาสคนพิการได้มีงานทำ"ร้านกาแฟยิ้มสู้คาเฟ่" ภายใต้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 

ภายในร้านตกแต่งอย่างสวยงาม บรรยากาศก็เงียบสงบ มีทั้งเครื่องดื่มชากาแฟและอาหาร และแน่นอนพนักงานที่นี่ก็คือผู้พิการ แต่รับรองว่าความพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคใดๆกับการให้บริการเลย


อาสากล้าดี | ยิ้มสู้คาเฟ่ ร้านกาแฟเพื่อผู้พิการ

ออกอากาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}

NATION TV 22