อีกหนึ่งพฤติกรรมที่ถูกเพิ่มโทษ ก็คือพวกที่ชอบถ่ายภาพ ถ่ายคลิป หรือแม้แต่คลิปเสียง ถือเป็นบทเพิ่มโทษ จะต้องรับโทษหนักขึ้น 1 ใน 3 ของความผิดหลักที่กระทำ ยิ่งถ้าส่งต่อภาพหรือคลิปหรือคลิปเสียง ก็จะเพิ่มโทษหนักขึ้นไปถึงกึ่งหนึ่งของโทษหลักที่กระทำ นอกจากนั้น การข่มขืนกระทำชำเราต่อบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ เช่น คนทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง หรือคนโรคจิต มีบทเพิ่มโทษด้วยเหมือนกัน ฉะนั้นคดีที่เคยเกิด เช่น พวกตระเวนขืมขืนคนแก่ ก็จะโดนโทษหนักขึ้น