พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่ามีศักยภาพและเสถียรภาพสูงสุดในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง อย่างไรก็ดีการเจริญเติบโตของตลาดนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีในปัจจุบัน

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา ระบุ บริษัทได้ร่วมกับ บมจ.บีซีพีจี จัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development เพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดใช้นวัตกรรมช่วยในการบริหารจัดการ ผ่านธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ธุรกิจระบบประหยัดพลังงานและบริหารจัดการพลังงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้บริโภค

โดยตั้งเป้าลงทุนในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2566 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ สร้างรายได้รวม 1 พันล้านบาท โดยในปีนี้จะเริ่มจากความร่วมมือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังการผลิต 12 เมกะวัตต์เป็นโครงการแรก ใช้เงินลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้ในปี 2563
ด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่ บีซีพีจี บัณฑิต สะเพียรชัย ระบุ โครงการที่เป็นโซลาร์รูฟท็อปจะอยู่ภายใต้บริษัท Thai Digital Energy Development เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบมจ.แสนสิริ หรือ T77 ย่านสุขุมวิท รวมถึงโครงการที่จะดำเนินการร่วมกับบมจ.เอสซี แอสเสท โดยกลุ่มลูกค้าในอนาคตเจาะเป้าหมายนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงมหาวิทยาลัย ส่วนการพัฒนาซอฟต์แวร์รองรับการซื้อขายไฟฟ้านั้น บีซีพีจี มีพันธมิตรจากออสเตรเลีย คือ บริษัท พาวเวอร์ เล็ดเจอร์ มาร่วมพัฒนานวัตกรรมให้


ทั้งนี้ บริษัท Thai Digital Energy Development มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 200 ล้านบาท โดยพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 25% และบริษัท บีซีพีจี ถือหุ้นสัดส่วน 75% โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สนับสนุน New Digital Business ผ่าน PEA Hero Platform ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้พัฒนา เพื่อส่งเสริมธุรกิจประหยัดพลังงาน และธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Energy แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค