รองปลัดกระทรวงคมนาคม จิรุตม์ วิศาลจิตร ระบุ จากการประชุมร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท.จ่ายชดเชยบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จากการบอกเลิกสัญญา เป็นเงิน 11,888.75 พร้อมดอกเบี้ย 7.5% โดยที่ประชุมได้หารือรายละเอียดหลังจากคณะกรรมการ รฟท.ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา รวมทั้งประมวลเหตุการณ์ และลำดับขั้นตอนของเรื่องดังกล่าวร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงฯ

โดยที่ประชุมรับทรางการพิจารณาของคณะกรรมการ รฟท.ที่ให้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด ประกอบด้วยผู้แทนจาก ก.คมนาคม ก.คลัง สำนักงานอัยการสูงสุด และ รฟท.เพื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านของมูลค่าโครงการ และการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามคำสั่งศาล ตลอดจนแนวทางการจ่ายชดเชย เพื่อให้เกิดความชัดเจน และทำให้รัฐเสียประโยชน์น้อยที่สุด และจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อ รมต.คมนาคม เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ในการประชุมวันนี้ โดยยืนยันว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 180 วันตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด


ด้านรักษาการผู้ว่าการ รฟท.วรวุฒิ มาลา ระบุ คาดว่าจะจัดตั้งคณะทำงานแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และเริ่มการประชุมหารือนัดแรกทันที โดยในช่วงต้น พ.ค.นี้จะเริ่มเจรจากับบริษัท โฮปเวลล์ฯ คู่ขนานไปกับการประชุมของคณะทำงาน เนื่องจาก รฟท. ต้องการรับทราบข้อมูลจากทั้งสองฝั่งประกอบกัน เพราะขณะนี้มีเพียงข้อมูลจาก รฟท.อาจจะต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกชนมาประกอบการพิจารณาด้วย